Exteriérové práce, Nitra - Zobor-img

Exteriérové práce, Nitra - Zobor

Na tomto projekte sme sa odhodlali napraviť všetky nedokončené práce po inej firme a zabezpečiť klientovi, že exteriér jeho domu bude dokončený v súlade s pôvodnými očakávaniami. 

Spokojnosť klienta je pre nás kľúčová, a preto sme prijali opatrenia na zabezpečenie, aby všetky nedostatky a nedokončené práce boli dôkladne opravené. 

Na tomto projekte sme realizovali množstvo exteriérových prác, od osadenia obrubníkov, pokládky zámkovej dlažby, realizáciu okapového chodníka, cez interiérové a exteriérové práce v garáži aby bol objekt nielen plne funkčný ale aby lahodil aj oku, výstavbu a dokončenie plotu okolo celého domu, vytvorenie nových funkčných schodov vedľa domu a mnoho iných stavebných prác a úprav.